Küldetésünk

2016-06-17 09.11.57

Egy élet a kezedben

Ha a gyerekek kritizálva élnek,
Megtanulják, milyen megbélyegzettnek lenni.
Ha a gyerekek ellenségeskedésben élnek,
Megtanulnak veszekedni.
Ha a gyerekek kicsúfolva élnek,
Megtanulnak szégyenlősnek lenni.
Ha a gyerekek megszégyenítve élnek,
Megtanulnak bűnösnek lenni.
Ha a gyerekek toleráns légkörben élnek,
Megtanulnak türelmesnek lenni.
Ha a gyerekek bátorítva élnek,
Megtanulnak bizalommal lenni.
Ha a gyerekek megdicsérve élnek,
Megtanulják megbecsülve érezni magukat.
Ha a gyerekek méltóságban élnek,
Megtanulják az igazságot.
Ha a gyerekek biztonságban érzik magukat,
Megtanulnak hinni.
Ha a gyerekek hitelesen élnek,
Megtanulják mit jelent szeretni.
Ha a gyerekek elfogadva és barátságban élnek,
Megtanulják megkeresni a szeretetet a világban.

Hogyan élnek a te gyerekeid?

(Dorothy Law Holtz)

Küldetésünk egy olyan összetartó, családi közösség létrehozása, melynek tagjai szükségesnek és fontosnak tartják – egészen a kisgyermekkortól a felnőtt koron át – a személyes képességek kibontakoztatását, a lelki harmónián és humánus értékeken alapuló minőségi élet megalapozását és fenntartását. Elképzelésünk megvalósításának legfontosabb alapja egy aktív szülői munkaközösség bevonása, személyes tapasztalatcsere lehetősége előadások szervezésével, humán erőforrás fejlesztése, együttműködés.

Alapelvek, célok részletesebben

Érzelemközpontú és egyéni nevelést biztosítunk, a zsúfolt óvodák, bölcsődék, általánosan alkalmazott konzervatív módszerei helyett. Legfőbb szempontunk a családias légkör kialakítása, ahol a gyerekek otthon érezhetik magukat s nem pedig egy külső intézményben. A kis létszámú csoportok és a tapasztalt, jól képzett, szívvel, lélekkel dolgozó óvónők, kisgyermeknevelők és pedagógusok ezt meg is teremtik. Közvetlen, személyre szabott gondozást, nevelést kapnak a gyerekek, természetesen életkori igényeiknek megfelelően. Az általunk feltárt lemaradásokban szándékunkban áll a gyerekeket felzárkóztatni, a hiányosságokat korrigálni.  Ehhez a megfelelő szakemberek segítségét vesszük igénybe. A különleges képességű vagy extra szenzitív gyermekeknek (akiket újgenerációs gyermekeknek is nevezünk) értő továbbfejlesztést és támogatást nyújtunk. A szülőknek pedig nevelési tanácsadással és kooperatív beszélgetésekkel, kerekasztal fórummal igyekszünk segíteni. Módszereinkkel és az intézményünk adta lehetőséggel végig tudjuk kísérni a gyermekek első hat, majd később nyolcosztályos alternatív iskolává bővülve, a tizennégy évét. Szándékunk és pedagógiai alapszemléletünk, hogy stabil, önálló, kreatív, közösségben jól együttműködő lelkileg, testileg egészséges, erős gyermekeket engedhessünk el a végén. Fontosnak tartjuk az életszerű, tapasztalati úton való tanítást, az élet valós helyzeteire való felkészítést. Minden tanítandó témát az integráció szemléletében állítottunk össze, többnyire egy hetes projektekben. A művészeti nevelés is komplex módon, a különböző művészeti területek társításával történik. A népi játékokat, a néptáncot játékosan szintén beépítettük a programunkba.

Különlegesek vagyunk a családi napközinkkel, mert sokkal többről szól, mint oviról vagy napközi gyermekmegőrzőről.

Nos, miről is szól, mit nyújtunk? Gyermekeknek kiscsoportos, családias magán óvodát és bölcsődét. Egyéni és érzelemközpontú nevelés az alapelvünk. A lassabb vagy kisebb gondokkal küzdő gyerekeknek és szüleiknek segítő – fejlesztőközpont, a különlegeseknek megértő, támogató, motiváló tehetséggondozást.  Nyitottá és érzékennyé tesszük a gyermekét egymás iránt, a természet iránt, az önálló kreatív alkotás iránt, pozitív szeretet és örömközpontú légkört biztosítva számukra. Pedagógiai programunkban kiemelt szerepe van a kompetenciák fejlesztésének, a művészeteknek, kreativitásnak, az egészséges önbizalom és önértékelés kialakításának, a szorongás oldásának, a lelki szabadságnak valamint a testi egészségnek.

Különlegesek vagyunk, mert minden itt dolgozó nevelő magas szinten képzett pedagógus, óvónő, amihez társul, hogy egyben fejlesztő szakember, pszichológus, energiagyógyász vagy alkotó művész. Különlegesek vagyunk, mert gyönyörű, kifejezetten az óvoda és közösségi központ céljából épült a kétszintes ház, itt minden a gyermekek szempontjai szerint készült. A környezet maga a természet mely tiszta levegőt, harmóniát, nyugalmat és kényelmet nyújt, vagyis lélekemelő itt tölteni a napokat!

Különlegesek vagyunk, mert nálunk az egész családnak helye van, mindenkit szeretnénk bevonni különböző programjainkkal, esti előadásokkal és a nyílt napokkal.

A gyermekek érdeklődését felébresztjük, lehetőségeket tárunk eléjük és időt adunk mindenhez! A gyerekek egyéni ritmusához és az életkori sajátosságaikhoz alakítottuk ki a foglalkozásokat. Annyi időt adunk mindenhez, ami éppen elég ahhoz, hogy gyermeke világszemlélete pozitív legyen, hogy személyisége, egyénisége kibontakozhasson, hogy az új ingerek, élmények, amelyeket nálunk kap építően hathasson.  Megnyitjuk gyermeke szívét, ha már nyitott, akkor boldog élményeket nyújtunk számára. Kompetenciákat fejlesztünk, melyek szinte észrevétlenül, természetes módon történnek. Csak mi, a pedagógusok vagyunk pontosan tudatában annak, hogy a programok, tevékenységek milyen kompetenciákat fejlesztenek.

Érintett kompetenciák: 

  1. kognitív komp. Kommunikáció – vizuális és verbális -, tudásszerzés, tanulási képesség – itt tapasztalati úton.
  2. Szociális kompetenciák: közösségi aktivitás, empátia, kooperációs készség, konfliktusmegoldó készség.
  3. Mozgásos kompetenciák: egyensúly, tájékozódás képessége, különböző mozgásformák, egészséges testtudat, zene és ritmus.
  4. Személyes kompetenciák: önállóság, kreativitás, önértékelés, alkotóképesség és fantázia. Koncentrációképesség, elmélyülés képességének kialakítása.