Iskola előkészítő

 • Időpont
  2018. 06. 27. szerda 16:00 - 17:30

  Mi az iskolaérettség?

  Az iskolaérettség fizikai és pszichés alkalmasságot jelent az iskolai elvárásoknak való megfeleléshez. A gyermek akkor fogja sikeresen venni az iskola által támasztott követelményeket, ha a képességek megfelelő fejlettségi szintjével rendelkezik.

  Mi történik a foglalkozások során?

  A foglalkozások során az egyes részképességek fejlesztése történik a gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodva, játékos formában.

  Amennyiben a felsorolt tünetek közül több is jelen van felmerül az iskolaéretlenség gyanúja.

  Kiket várunk?

  Iskolaéretlenség tünetei:

  • figyelme könnyen elterelődik
  • nehezen jegyez meg dolgokat
  • bizonytalan a test felépítésében.
  • nehezen tájékozódik a térben
  • ügyetlen a mozgásos játékokban
  • nem megfelelő a ceruzafogása
  • szegényes a szókincse
  • nyelvtanilag helytelen mondatokat használ
  • nem érti a hallott szöveget
  • nem rendelkezik megfelelő szintű kudarctűrő képességgel

  A csoport minimális létszáma 5 fő, maximális létszáma 10 fő.

 • Iskola előkészítő
  2018. 06. 27.

Foglalás

Foglalás lezárva