Geri-Nagy Dóra

Geri-Nagy Dóra

Intézményvezető, alapító, helyettesítő kisgyermeknevelő

Tanulmányaim:

Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Kar, csecsemő- és kisgyermeknevelő szak.

Gábor Dénes Főiskola, Műszaki Informatika szak.

Eredeti szakmám informatikus mérnök. Harminc évet dolgoztam az államigazgatás területén, informatikai szolgáltatást nyújtva a megrendelőnknek. Gyerekkori álmom volt, hogy kisgyermekek nevelésével foglalkozzak, amikor 2010-ben úgy döntöttünk férjemmel, hogy családi napközit alapítunk, kézenfekvő volt, hogy ebben a szakirányba kell tovább tanulnom. Így szereztem diplomát az ELTE csecsemő- és kisgyermeknevelő szakán.

Abból a gyakorlati tényből kiindulva, hogy mivel tudnánk valami pluszt adni a gondjainkra bízott gyermekeknek és szüleiknek, kutatást végeztem és ennek kapcsán, Az „újgenerációs” gyermekek nevelése címmel írtam a diplomamunkámat. A dolgozat végére eljutottam a családi napközink nevelési elveihez: „Törekedni fogunk a gyermekek igényei szerint egy olyan nevelési rendszert megalkotni, amelyben felkészült nevelők és pedagógusok adják át játszva a „tudásukat és tapasztalatukat”, a gyerekek, alkalmazható tudást fognak elsajátítani. A nevelő és pedagógus szerepe és feladata a kreatív, játékos tanulás útján elkísérni a kisgyermeket, felkelteni az érdeklődésüket, kérdéseikre adekvát választ adni, önállóságra, saját megoldások keresésére nevelni, tanulási kedvüket serkenteni, személyiségfejlődésüket támogatni.

Célunk, hogy a gyermek harmonikus, családias, szeretetteljes, elfogadó környezetben nevelkedhessen, fejlődhessen. Teste, lelke, szelleme, vagyis önmaga úgy teljesedhessen ki, mely számára a legoptimálisabb. A gyermekre gyermekként tekinteni, nem siettetni, és nem akadályozni a fejlődését. Nem szabályokat, hanem kereteket adni az egyénnek. A nevelés” legfontosabb alappillérei a morális erkölcs, tisztelet, elfogadás, megértés, bátorítás, bizalom, dicséret, megbecsülés, gondoskodás, törődés, és mindezek mellett hitet adni hiteles nevelőkkel és pedagógusokkal. Ezzel a magatartászavarok kialakulását jelentős mértékben megelőzzük, hiszen minden gyermek eredendően és alapvetően jó akar lenni, meg akar felelni és folyamatosan azért „dolgozik”, hogy szeretetet kapjon.”

A következő vers nagyon szemléletesen fogalmazza meg és tolmácsolja hitvallásomat és az általam képviselt pedagógia lényegét:

Egy élet a kezedben

Ha a gyerekek kritizálva élnek,
Megtanulják, milyen megbélyegzettnek lenni.
Ha a gyerekek ellenségeskedésben élnek,
Megtanulnak veszekedni.
Ha a gyerekek kicsúfolva élnek,
Megtanulnak szégyenlősnek lenni.
Ha a gyerekek megszégyenítve élnek,
Megtanulnak bűnösnek lenni.
Ha a gyerekek toleráns légkörben élnek,
Megtanulnak türelmesnek lenni.
Ha a gyerekek bátorítva élnek,
Megtanulnak bizalommal lenni.
Ha a gyerekek megdicsérve élnek,
Megtanulják megbecsülve érezni magukat.
Ha a gyerekek méltóságban élnek,
Megtanulják az igazságot.
Ha a gyerekek biztonságban érzik magukat,
Megtanulnak hinni.
Ha a gyerekek hitelesen élnek,
Megtanulják mit jelent szeretni.
Ha a gyerekek elfogadva és barátságban élnek,
Megtanulják megkeresni a szeretetet a világban.

Hogyan élnek a te gyerekeid?

(Dorothy Law Holtz)