Bölcsőde

Első nyári gyermektáborunkról fényképek: 2017. július

Rendezvényeink és a mindennapok:

20161124_101422        img_141620161124_100651        img_1258
20120803-anyaskodj-egy-egyszeru-eszkoz-ami4

Családi bölcsődénk két kis létszámú csoportból áll, két kisgyermekgondozóval. Ideális játszó és mozgó teret alakítottunk ki a picik számára, bent és kint az udvaron egyaránt.

Mivel a kisgyermek alaptevékenysége a játék, az egész nap folyamán biztosítjuk a változatos játéktevékenységek feltételeit, melynek során fejlesztjük a gyermek észlelését, mozgását, beszédét, személyiségét, közösségi élmények alapján a szocializációját. Hisszük, hogy a kisgyermeknek legfőképpen arra van szüksége, hogy minél többet mozogjanak, kommunikáljanak és minél többféle módon érzékeljék, tapasztalják a világot. A gyermek a játékos tevékenykedés közben szerez tapasztalatokat, így fejlődnek képességei, ekkor nyílik alkalom annak megfigyelésére, hogy milyen tulajdonságokkal, milyen szocializációval rendelkezik a gyermek.

Az alapelvek megvalósításának érdekében gondoskodunk:

 • a lelki és érzelmi központú kapcsolatról a kisgyermek és a gondozók, nevelők között
 • a gyermeki szükséglet kielégítéséről, családias, minden igénynek megfelelő környezetben.
 • az érzelmi biztonságot nyújtó derűs, szeretetteljes, családias légkör megteremtéséről
 • a szociális és az értelmi képességek egyéni és életkor-specifikus alakításáról
 • a gyermeki közösségben végezhető sokszínű – az életkornak és fejlettségnek megfelelő – játékos tevékenységről.
 • a bölcsődés korú gyermek egészséges fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges személyi, tárgyi környezetről.

  Bölcsődei napirend

  • A folyamatos és rugalmas, állandó napirend biztosítja a gyermekek egészséges fejlődését. Biztonságot nyújt a mindennapi ritmus kialakítása, a megfelelő időtartamú, párhuzamosan végezhető, differenciált tevékenységek tervezésével, szervezésével egy időben.
  • A napirendben rendszeresen visszatérő ismétlődések érzelmi biztonságot teremtenek a gyermekek számára.
  • A különböző játékos tevékenységek között megfelelő belső arányokat kell kialakítani.
  • A napirendnek megfelelő időt kell biztosítani arra, hogy a gyermekeknek elég idejük maradjon a játékra, szabad tevékenykedésre és a tapasztalatgyűjtésre.

  A napi és hetirendet a gyermekcsoportok pedagógusai alakítják ki a helyi adottságoknak, igényeknek, lehetőségeknek, hagyományoknak, egyéni fejlettségek figyelembevételével.

  Napirend:

  7:30  –  8:30  folyamatos érkezés

  8:30  –  9:00 tisztálkodás, reggeli, kézmosás, szobai játék, hangolódás

  9:00 – 9:45 szabad játék

  9:45  – 10:00 tízórai

  10:00 – 10:15 öltözés

  10:15 – 11:00  levegőzés (időjárástól függően), szabad játék

  11:00  – 11:30 öltözés, tisztálkodás

  11:30 – 12:00  ebéd, tisztálkodás

  12:00 -14:30 csendes pihenő

  14:30 – 14:45 öltözködés, tisztálkodás

  14.45 – 15:00 uzsonna

  15:00 – 15:15 öltözködés, kimenetel az udvarra

  15:15 – 15:30 udvari játék / kedvezőtlen időjárás esetén szobai játék

  16:30 – 17:00 távozás

  A napirend rugalmas, az időjárástól függően vagy más felmerülő rendkívüli körülmény esetén fentitől eltérhet.

Tel: +36 30/ 239-8554

E-mail: kristalycseppek [kukac] gmail [pont] com     /kristalycseppek@gmail.com/