Bölcsőde

 • Családi bölcsődénk két kis létszámú csoportból áll, két kisgyermeknevelő gondoskodik a kisgyermekek ellátásáról, a biztonságos és kielégítő játéktevékenységéről. Elegendő teret alakítottunk ki a nagymozgásos tevékenységekhez a picik számára, bent a tornateremben és kint az udvaron egyaránt.

  Mivel a kisgyermek alaptevékenysége a játék, ezért egész nap folyamán biztosítjuk a változatos játéktevékenységek feltételeit, amelynek során fejlesztjük a gyermekek észlelését, érzékelését, mozgását, beszédét, személyiségét, közösségi élmények alapján a szocializációját. Hisszük, hogy a kisgyermekeknek legfőképpen arra van szükségük, hogy minél többet mozogjanak, kommunikáljanak és minél többféle módon érzékeljék, tapasztalják a világot. A gyermekek a játékos tevékenykedés közben szereznek tapasztalatokat, így fejlődnek képességeik és eközben alkalom nyílik a kisgyermeknevelők számára annak megfigyelésére, hogy milyen képességekkel, tulajdonságokkal, milyen szocializációval rendelkezik egy adott gyermek. Ebből adódik a szülő-nevelő konzultáció lehetősége, amennyiben a szülő igényli.

  Kiemelt szolgáltatásaink

  a bölcsődei nevelésen belül
  • Sószoba

   Szabad játék a sószobában, illetve játék a sóhomokozóban heti több alkalommal

  • Játékos angol

   Mondókázás, éneklés, ismerkedés a szavakkal angol nyelven

  • Külön tornaterem

   Mindennapos mozgás fejlesztő eszközökkel felszerelt, nagy méretű tornatermünkben

 • Bölcsődei napirend

  • 07:30-08:00 - Érkező gyermekek fogadása, összevont ügyeleti csoport-igény esetén
  • 08:00-08:30 - Folyamatos érkezés, reggelihez készülődés, szabad játék, mosdó
  • 08:30-09:00 - Reggelizés
  • 09:00-10:00 - Szabad játék, játékos foglalkozások, rendrakás,
  • 10:00-10:15 - Udvarra készülődés - mosdó, WC használat,
  • 10:15-11:45 - Levegőzés (időjárástól függően), szabad játék, közben tízórai
  • 11:40-12:00 - Készülődés az ebédre - WC használat, tisztázás, mosdó, rend-rakás
  • 12:00-12:30 - Ebéd
  • 12:30-12:45 - Készülődés az alváshoz
  • 12:45-14:30 - Csendes dal, elcsendesülés - ringatás; alvás
  • 14:45-15:00 - Ébredés, uzsonnázáshoz készülődés –mosdó, WC használat
  • 15:00-15:30 - Uzsonna
  • 15:30-17:00 - Délutáni szabadjáték, fakultatív foglalkozások, a szülők folyamatos érkezése, távozás

   

  A napirend rugalmas, az időjárástól függően vagy más felmerülő rendkívüli körülmény esetén fentitől eltérhet.

 • Amikre külön figyelmet fordítunk

  • A folyamatos és rugalmas, állandó napirend biztosítja a gyermekek egészséges fejlődését. Biztonságot nyújt a mindennapi ritmus kialakítása, a megfelelő időtartamú, párhuzamosan végezhető, differenciált tevékenységek tervezésével, szervezésével egy időben.
  • A napirendben rendszeresen visszatérő ismétlődések érzelmi biztonságot teremtenek a gyermekek számára.
  • A különböző játékos tevékenységek között megfelelő belső arányokat kell kialakítani.
  • A napirendnek megfelelő időt kell biztosítani arra, hogy a gyermekeknek elég idejük maradjon a játékra, szabad tevékenykedésre és a tapasztalatgyűjtésre.
 • A napi és hetirendet a gyermekcsoportok pedagógusai alakítják ki a helyi adottságoknak, igényeknek, lehetőségeknek, hagyományoknak, egyéni fejlettségek figyelembevételével.

 • Az alapelvek megvalósításának érdekében gondoskodunk

  • a kisgyermek és a gondozók, nevelők közötti a lelki és érzelmi központú kapcsolatról
  • a gyermeki szükséglet kielégítéséről, családias, minden igénynek megfelelő környezetben.
  • az érzelmi biztonságot nyújtó derűs, szeretetteljes, családias légkör megteremtéséről
  • a szociális és az értelmi képességek egyéni és életkor-specifikus alakításáról
  • a gyermeki közösségben végezhető sokszínű – az életkornak és fejlettségnek megfelelő – játékos tevékenységről.
  • a bölcsődés korú gyermek egészséges fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges személyi, tárgyi környezetről.